ติดต่อเรา

หน่วยวางแผนและงบประมาณ

Plan Workpart


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

0-5394-XXXX

0-5394-XXXX

phak.assavase@cmu.ac.th